Služby

Výstavba a rekonštrukcie inžinierskych stavieb

Dopravné stavby

 • Diaľnice a rýchlostné cesty
 • Cesty I.,II. a III. triedy
 • Miestne komunikácie
 • Parkoviská
 • Spevnené plochy
 • Lesné cesty
 • Cyklotrasy
 • Frézovanie živičných krytov

Mosty

 • Monolitické
 • Oceľové
 • Oceľobetónové

Výroba a predaj asfaltových zmesí

Prostredníctvom výrobní s plne automatizovaným technologickým riadením procesu: dvoch SIM AMMANN CB 210, dvoch TELTOMAT V, jednej AMMANN SOLIDBATCH 180, jednej AMMANN UNIGLOBE 240, jednej ASKOM 160 a jednej TELTOMAT 120 zabezpečuje výrobu asfaltom obaľovaných zmesí.

V našich 8 výrobniach vyrábame všetky druhy asfaltových zmesí – modifikované, nemodifikované.

Výrobne asfaltových zmesí podliehajú prísnym kvalitatívnym limitom zaisteným prostredníctvom akreditovaných laboratórií a ekologickým limitom s cieľom uspokojenia potrieb zákazníka a podľa požiadaviek platnej legislatívy, technických noriem, katalógových listov a TKP.

Výrobný program výrobní asfaltových zmesí pozostáva z:

 • Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC 4, AC 8, AC 11, AC 16 50/70 alebo PMB 45/80-75 kvalitatívnej triedy I alebo II. STN EN 13 108-1
 • Asfaltový betón pre ložné vrstvy AC 16, AC 22 35/50, 50/70, PMB 10/40-65 alebo PMB 45/80-75 kvalitatívnej triedy I. alebo II. STN EN 13 108-1
 • Asfaltový betón podkladovej vrstvy AC 16, AC 22 35/50, 50/70 a PMB 10/40-65 kvalitatívnej triedy I alebo II. STN EN 13 108-1
 • Asfaltový koberec mastixový SMA 11 PMB 45/80-75 STN EN 13 108-5
 • Asfaltový koberec drenážny PA 11 PMB 45/80-75 STN EN 13 108-7
 • Asfaltová zmes pre ultra tenké vrstvy AUTL 4 PMB 45/80-75, AUTL 5,6 50/70 alebo PMB 45/80-75 STN EN 13 108-9

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky