Služby

Asfaltom obaľované zmesi

  • výroba a predaj asfaltových zmesí (všetky druhy asfaltových zmesí – modifikované, nemodifikované)

Dopravné stavby

  • výstavba a rekonštrukcie dopravných stavieb – diaľnice, miestne komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, lesné cesty, cyklotrasy, frézovanie živičných krytov