O nás

Stavebná spoločnosť Metrostav DS a.s. (historicky názov Doprastav Asfalt, a.s.) bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sa vložka číslo 1010/S, dňa 1.4.2011.

Poslaním spoločnosti je na profesionálnej úrovni realizovať požiadavky obchodných partnerov a rozvíjať spoločnosť v rámci slovenského trhu. Činnosťami realizácie sú predovšetkým výroba, predaj a spracovanie asfaltových zmesí, veľkoplošné a lokálne opravy výtlkov, výstavba a rekonštrukcie dopravných stavieb.

Spoločnosť disponuje platnými certifikátmi, ktoré tento výkon práce povoľujú a sú zárukou dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci.

Spoločnosť prevádzkuje osem výrobní asfaltových zmesí, ktoré sú rozmiestnené strategicky na celom území Slovenskej republiky.  Dokáže rýchlo, kvalitne a spoľahlivo zabezpečiť požiadavky stálych, ako aj potenciálnych zákazníkov.

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu, odbornosť zamestnancov Metrostav DS a.s. a cenovú politiku patríme medzi najúspešnejšie firmy v regióne. 

Metrostav DS a.s.

 

Predstavenstvo

Ing. Rastislav Löffler
Predseda predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Jan Dostál
Člen predstavenstva

Ing. Jiří Bělohlav
Predseda dozornej rady

Ing. František Kočí
Člen dozornej rady

Ing. Nina Remišová
Člen dozornej rady

Certifikácia

Politika integrovaného manažérskeho systému
Zobraziť certifikát

Metrostav DS a.s. má zavedené certifikované manažérske systémy:

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Zobraziť certifikát

Systém manažérstva kvality v projektoch podľa STN ISO 10006:2004
Zobraziť certifikát

Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016
Zobraziť certifikát

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009
Zobraziť certifikát

Systém manažérstva bezpečnosti informácií STN ISO/IEC 27001:2014
Zobraziť certifikát

Certifikáciu nám zabezpečuje Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o.