Referencie

Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Suma bez DPH: 3 700 tis. €
Realizácia: 11/2015 – 11/2019

 

Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Suma bez DPH: 1 400. tis €
Realizácia: 5/2015 – 5/2019

 

I/68 Kremná, rekonštrukcia – havária

Objednávateľ: Metrostav, a.s.
Suma bez DPH: 160 tis. €
Realizácia: 8/2017 – 11/2017

 

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina úsek k.ú. Terchová, úsek k.ú. Stráža

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Suma bez DPH: 118 tis. €
Realizácia: 6/2017 – 8/2017

 

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Suma bez DPH: 340 tis. €
Realizácia: 8/2016 – 11/2016

 

Lesná cesta Gápeľ – Kohútová

Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Suma bez DPH: 140 tis. €
Realizácia: 10/2016 – 11/2016

 

Oprava Páleničné – úsek LC Čierna Dolina – za Dlhý Grúň

Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Suma bez DPH: 70 tis. €
Realizácia: 7/2016 – 9/2016

 

I/66 Polomka – bodová závada

Objednávateľ: SLOV-VIA, s.r.o.
Suma bez DPH: 1 400 tis. €
Realizácia: 8/2015 – 8/2016

 

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty

Objednávateľ: Doprastav, a.s.
Suma bez DPH: 2 200 tis. €
Realizácia: 5/2015 – 3/2016