Rozstrekovač živíc – Distribútor ST5000

Parametre

Objem

Izolácia

Krytovanie

Ohrev (priamy)

Ohrev (nepriamy)

Pohon

Pracovná teplota

Čerpadlo

Miešacie zariadenie

Rozstrekovacia lišta

Riadenie dávky postreku

 

 

4700 l

80 mm

nerezové

naftovým horákom

nie je

prídavný motor 24 kW

do 80°C

odstredivé

cirkuláciou

hydraulicky rozšíriteľná do 4 m

tlaková regulácia automatická regulácia