Finišer Vögele 800-3i

Parametre

Výkon motora

Šírka pokládky

Kapacita pokládky

Rýchlosť pokládky

Prepravná rýchlosť

Kapacita násypky

 

 

55,4 kW

0,5–3,5 m

až 300 t/h

30 m/min

3,6 km/h

5,8 t