Finišer Vögele 2100 – 3f

Parametre

Výkon motora

Šírka pokládky

Kapacita pokládky

Rýchlosť pokládky

Prepravná rýchlosť

Kapacita násypky

 

186 kW

2,55-8,5 m

až 1 100 t/h

25 m/min

4,5 km/h

14 t