Finišer Vögele 1800 – 3f

Parametre

Výkon motora

Šírka pokládky

Kapacita pokládky

Rýchlosť pokládky

Prepravná rýchlosť

Kapacita násypky

 

125 kW

2,55-8,5 m

až 700 t/h

24 m/min

4,5 km/h

13 t