Finišer Vögele 1600 – 3i

Parametre

Výkon motora

Šírka pokládky

Kapacita pokládky

Rýchlosť pokládky

Prepravná rýchlosť

Kapacita násypky

 

 

116 kW

2,55–7,5 m

až 600 t/h

24 m/min

4,5 km/h

13 t