VAZ Višňové

ASKOM 160

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičná sila

Vyhrievané nádrže asfaltu

 

160 t/hod

Áno

Nie

Áno

3 t

200 t

Áno