VAZ Senec

Teltomat V

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičná sila

Vyhrievané nádrže asfaltu

100 t/hod

Áno

Áno

Áno

1,25 t

200 t

Áno