VAZ Ružomberok

SIM AMMANN 210 CB

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičná sila

Vyhrievané nádrže asfaltu

 

210 t/hod

Áno

Áno

Áno

3 t

120 t

Áno