VAZ Dubnica nad Váhom

Teltomat V

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičné silá

Vyhrievané nádrže asfaltu

100 t/hod

Áno

Nie

Áno

1,25 t

160 t

Áno