VAZ Beňuš

AMMANN SOLIDBATCH 180

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičná sila

Vyhrievané nádrže asfaltu

180 t/hod

Áno

Áno

Áno

2 t

80 t

Áno