VAZ Badín-Kečka

Teltomat 120

Parametre

Hodinová kapacita

Studené dávkovanie kameniva

Dávkovanie R-materiálu

Horúce triedenie

Kapacita miešačky

Expedičná sila

Vyhrievané nádrže asfaltu

 

120 t/hod

Áno

Áno

Áno

2 t

400 t

Áno