Výrobňa asfaltových zmesí Višňové

Višňové 726
013 23 Višňové