Výrobňa asfaltových zmesí Senec

Nitrianska cesta 5
903 01 Senec