Výrobňa asfaltových zmesí Ružomberok

Bystrická cesta 65
034 00 Ružomberok