Výrobňa asfaltových zmesí Badín – Kečka

Badín 754
976 32 Badín