Výrobňa asfaltových zmesí Dubnica

Kvášovecká cesta 927
018 41 Dubnica nad Váhom

Vedúci: Martin Žember
Tel.: + 421 905 633 015
E-mail: martin.zember@doprastavasfalt.sk